Bine aŢi venit la Miroslava !!!

Cine suntem ?

picture

Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogălniceanu" este o instituţie de învăţământ care onferă pregătire în domeniul agricol.

Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogălniceanu" urmăreşte formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor, promovarea educaţiei pentru valori, stimularea creativităţii tinerilor şi a spiritului antreprenorial, asigurând o pregătire solidă, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi pe formarea de competenţe profesionale, care să permită absolvenţilor exercitarea unei profesii, realizarea propriei afaceri, continuarea studiilor în forme superioare de învăţământ.

Prin resursele umane şi materiale de care dispune, Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogălniceanu" răspunde cerinţelor de satisfacere a nevoilor de dezvoltare personală a tinerilor şi adulţilor din zona ocupaţională, asigurând pregătirea la nivelul standardelor şi capacitatea de adaptare la condiţiile sociale actuale. Practic vorbind, instituţia noastră şcolară este angajată în dezvoltarea potenţialului şi deprinderilor elevilor săi în spiritul cerinţelor economiei concurenţiale a mileniului trei.


MISIUNEA ȘCOLII:

Promovăm dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-și aleagă viitorul cel mai potrivit și să se adapteze unei societăți dinamice.

Stimulăm dezvoltarea relației de parteneriat pe linia modernizării bazei didactico-materiale, perfecționarea profesorilor și ridicarea nivelului de pregătire a elevilor.